Aanvragen prijsberekening en

OFFERTE

Maak hieronder uw keuze

TIP! Heeft u een Scope 10 of NEN3140 inspectie nodig? Laat ons dan een Combinatie Inspectie uitvoeren zodat u direct voldoet aan alle normen en eisen, zowel wettelijk als verzekeringstechnisch.

Niet zeker welke inspectie u nodig heeft? Plan dan een vrijblijvend  adviesgesprek in!

  • Gecertificeerde inspecteurs

  • Onafhankelijke keuringen

  • Heldere communicatie

  • Ook buiten kantoortijden

Brandrisico inspectie

SCOPE 10

Elektrische installaties

NEN
3140

Zonnestroom inspectie

SCOPE 12

Opleverinspectie

NEN
1010

Vanaf €345 » Bestellen
Elektrische arbeidsmiddelen

NEN
3140

Vanaf €7,- » Bestellen
Scope 8, 10, 12

Combinatie
Inspecties

Extra voordeel » Meer info

Onze beloftes

Veilige omgeving voor personeel

Een veilige omgeving is een fijn idee! Maar een bedrijf staat nooit stil. Daarom denken we graag met u mee om tot een passend inspectieplan te komen. Wij zijn pas tevreden als uw bedrijf veilig is!

GECERTIFICEERDE INSPECTEURS

Onze gekwalificeerde professionals hebben alle papieren op zak. En dat zijn er een hoop. Daarnaast worden zij ook regelmatig zelf geinspecteerd!

ONAFHANKELIJKE KEURINGEN

Wij doen alleen inspecties en geen reparaties. Daarom hebben wij er dus geen baat bij zaken af te keuren om deze te kunnen herstellen tegen meerkosten.

HELDERE COMMUNICATIE

Tijdens het gehele traject van de offerte tot het uiteindelijke inspectierapport blijven we transparant. Zowel over de kosten als over de planning.

OOK BUITEN KANTOORTIJDEN

Niet alle bedrijven hanteren kantoortijden. Daarom inspecteren wij eventueel ook 's avonds en in het weekend. Geen probleem.

Veelgestelde vragen

Met bijbehorende antwoorden.

Helaas wel. De inspecteur zal voor sommige onderdelen van de inspectie een gedeelte van de installatie spanningsloos moeten maken. Wij noemen dit "schakelen".

We begrijpen dat de continuiteit van uw bedrijf belangrijk is. Daarom zullen onze inspecteurs goede afspraken met u maken hierover.

Eventueel kunnen zij het gedeelte van de inspectie waarbij geschakeld dient te worden buiten de operationele uren uitvoeren. Geef dit s.v.p. aan tijdens de offerte aanvraag. Wordt er buiten kantooruren geschakeld dan kunnen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

De NTA 8220 is een nieuwe controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen.

De NTA8220 is in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars (website). De methodiek is vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraken (NTA) en valt onder het beheer van de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut). Meer informatie kunt u terugvinden op de website www.nen.nl

De NTA8220 is geen wettelijke verplichting, maar een verzekeraar kan wel een periodieke inspectie volgens deze methodiek verplicht stellen in de polisvoorwaarden van de brandverzekering. 

De stichting SCIOS hanteert een certificeringsregeling voor inspecteurs en inspectiebedrijven. Vanuit de verzekeraar wordt bijna altijd gesteld dat een NTA8220 inspectie volgens de SCOPE 10 richtlijnen uitgevoerd dient te worden. Daarom spreken we zowel over NTA8220 als SCIOS Scope 10 inspecties.

De NTA8220 is geen vervanging van de NEN3140 keuring. Wellicht ten overvloede, maar wij raden altijd aan om een combinatie inspectie uit te laten voeren zodat u aan beide normen voldoet. 

Heel letterlijk genomen is een NEN3140 inspectie niet verplicht. Maar als werkgever dient u wel aan de ARBOWET (link) te voldoen.

Een NEN3140 inspectie is een manier aan te tonen dat u daaraan voldoet en de elektrische veiligheid van uw werknemers in acht neemt.

U bent wel verplicht een RI&E op te stellen voor uw organisatie. De NEN3140 wordt daar bijna altijd bij toegepast. U mag ook zelf een NEN3140 inspectie uitvoeren maar wanneer niet dit vakkundig uitgevoerd en vastgelegd wordt kunt u eventueel alsnog aansprakelijk gesteld worden.

Om zeker te zijn van de veiligheid van uw werknemers en de continuiteit van uw organisatie te waarboren kunt u de NEN3140 keuring het beste door een gecertificeerde inspecteur van Inspectieland uit laten voeren. 

Een NEN1010 keuring wordt eenmalig uitgevoerd na de aanleg of ingrijpende verandering van een elektrische installatie. Een NEN1010 inspectie is verplicht vanuit het Bouwbesluit (link). De installateur zal zelf vaak een inspecteur inschakelen om hun uitgevoerde werk te laten inspecteren. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat u erop aandringt dat een onafhankelijk en gecerticifeerde inspecteur deze inspectie uitvoert. Een slager kan immers niet zijn eigen vlees keuren, alhoewel dit in de praktijk nog wel eens voorkomt.

Een NEN3140 keuring is een periodieke inspectie en is vaak nodig om te voldoen aan de Arbowet. Hoe vaak een dergelijke keuring uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van het soort pand en de bedrijfsactiviteiten. Deze interval wordt vastgelegd in de RI&E. Uw onafhankelijke inspecteur kan u hierover adviseren.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (de NEN) stelt zowel de NEN1010 als de NEN3140 op. In de NEN-Shop kunt u de volledige normen bestellen en downloaden.

Nee, een Scope 10 inspectie is niet wettelijk verplicht. De noodzaak voor een scope 10 keuring komt vaak voort uit de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Die kan, conform de verzekeringsovereenkomst, een periodieke SCIOS Scope 10 inspectie verplicht stellen. 

U bent ook niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten maar de gevolgen van een eventuele brand zijn vaak zo verstrekkend dat men die risico's eigenlijk niet zelf kan dragen. Daarom is het altijd aan te raden een gedegen verzekering af te sluiten en daarmee komt vanuit alle verzekeraars de verplichting om de elektrische installatie periodiek te laten keuren. Uit de statistieken blijkt namelijk dat mankementen in de installaties de meest voorkomende veroorzakers van bedrijfsbranden zijn.

Ja en nee.

Ja, omdat uit een inspectie kan blijken dat er zaken zijn die niet volgens de norm zijn. Op basis van het inspectierapport kunt u deze mankementen (laten) herstellen waarna eventueel een herinspectie uitgevoerd zal kunnen worden.

Nee, omdat een installatie altijd gekeurd wordt en niet goedgekeurd of afgekeurd zoals bij een APK keuring voor auto's. De inspecteur maakt een onafhankelijk rapport en uiteindelijk is het de installatieverantwoordelijke die het besluit neemt om mankementen te herstellen of niet. Let wel, het niet voldoen aan de norm brengt flinke risico's en soms vergaande consequenties met zich mee.

Onze inspecteurs zullen uw installatie niet uit bedrijf nemen. Liever denken we samen na over een oplossing om een zo veilig mogelijke omgeving te behouden.

Bij een brandverzekering is de verzekeringnemer verantwoordelijk voor het uit laten voren van een periodieke Scope 10 inspectie. Dit is meestal de eigenaar van een pand. Een huurder kan de eigenaar hierop wijzen of eventueel onderling afspraken daarover maken.

In verband met de Arbowet is het omgekeerde van toepassing. Vaak is de huurder van een bedrijfspand de uiteindelijke werkgever en ligt de verantwoordelijkheid dus daar. Echter kan het zijn dat de eigenaar installatieverantwoordelijke is en blijft. Vaak blijkt er onduidelijkheid te zijn over wie voor welk gedeelte van een installatie verantwoordelijk is. Heeft u twijfels? Overleg dan met uw huurder of uw eigenaar. Eventueel kunnen we beide partijen hierbij adviseren.

Vergeet niet dat alle partijen hetzelfde doel nastreven: een zo veilige mogelijke omgeving voor iedereen.

In onze FAQ kunt u nog meer vragen en antwoorden vinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust even contact met ons op. 

inspectieland_logo_web_slogan_trans

Inspectieland en haar partners zorgen voor een veilige omgeving in heel Nederland.

Met gecertificeerde inspecteurs voeren we oa. keuringen conform NEN en SCIOS uit teneinde ongevallen en schades te voorkomen.

logo_NEN
INSPECTIES
CONTACT
Adres
Druivenstraat 33
4816KB Breda
Telefoon
+31 88 1420 400
E-mail
info@inspectieland.nl
Chat
Klik hier
Scroll naar top