Coronavirus & Inspecties

Op dit moment is iedereen druk bezig met de bestrijding van het Coronavirus. Door de overheid zijn er maatregelen ingesteld om deze bestrijding te bespoedigen. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld om hier mee om te gaan.

Wat betekent dat voor bestaande ingeplande inspecties?

Alle geplande inspecties kunnen in principe doorgaan zoals gepland. Alle inspecteurs houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat betekent dit voor in te plannen periodieke inspecties?

Door de huidige omstandigheden zijn veel panden op dit moment gesloten of onderbezet. Dit is een uitgelezen kans om de periodieke inspecties zoals NEN3140 en Scope 10 juist nu uit te laten voeren. De bedrijfscontinuïteit wordt hierdoor gewaarborgd terwijl er minder uitval van productiviteit is door de inspecties.

Veel werknemers zijn thuis aan het werken en hebben nu nog meer dan anders goede ICT middelen nodig. In overleg kunnen we tijdens de inspecties de onderdelen die van belang zijn voor een goede werking van de ICT achterwege laten en deze op een later moment (‘s avonds of in het weekend) inspecteren.

Wat betekent dit voor opleverings inspecties?

Gelukkig draait de bouw en installatiebranche nog wel door, zij het met gepaste maatregelen. Tijdens de opleverinspecties (NEN1010 / zonnestroominstallaties) houden de inspecteurs rekening met de nieuwe voorschriften en richtlijnen.

Voor deze sector hebben de branches Bouw & Techniek een Coronahelpdesk in het leven geroepen. Hier staan ook alle aanvullende maatregelen vermeld.

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/

Wat betekent dit voor de doorlooptijden?

Er wordt op dit moment behoorlijk geschoven in de planning. Maar we kunnen nog steeds op korte termijn uw inspecties inplannen. Wel kan het zijn dat de rapportverwerking iets langer in beslag neemt dan u van ons gewend bent. Vooralsnog streven we ernaar binnen 10 dagen na de opname het inspectierapport te kunnen leveren.

Scroll naar top