Brandrisico inspectie

SCOPE 10

Waarom SCOPE 10 inspecties?

Vaak brand door installaties

Helaas zijn er nog veel bedrijfsbranden waarvan een slechte installatie vaak de oorzaak is. Om dit risico te verkleinen is de SCOPE 10 inspectie recentelijk in het leven geroepen. Hiermee proberen de verzekeraars veelkomende oorzaken uit te sluiten. Dit is voor de verzekeringsmaatschappij natuurlijk een uitgangspunt maar het zou eigenlijk voor ieder bedrijf een prioriteit moeten zijn. Een brand heeft namelijk vaak verstrekkende gevolgen voor een bedrijf. Niet zelfden komt een bedrijf ondanks een goede verzekering zo'n drama niet meer te boven.

Ontwikkeling SCOPE 10

Door inspecteurs en verzekeraars is de NTA 8220 ontwikkeld als beoordelingsmethode voor het risico op brand in elektrische installaties. Voorheen werden er in de polisvoorwaarden bijvoorbeeld VIER, Elektro Garant of NEN3140 inspecties verplicht gesteld. Echter richten deze inspectiemethodes zich niet voldoende op het brandrisico. 

De NTA 8220 vervangt de voorgaande inspecties. Vanaf 2020 wordt ook de Schermdoek inspectie vervangen door SCOPE 10.

NTA 8220?

De NTA 8220 staat onder het beheer van het Nederlands Normalisatie Instituut (www.nen.nl) en is vastgelegd als een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Dit is de officiele benaming van de methodiek.

Stichting SCIOS ontwikkelt en beheert namens de verzekeraars het kwaliteitssysteem voor dit soort inspecties. Elektrische installaties vallen onder de scope 10. Pas wanneer een NTA 8220 inspectie uitgevoerd wordt door een bevoegde inspecteur van een gecertificeerd bedrijf spreken we over een SCOPE 10 inspectie. 

Er is dus wel wat voor nodig om aan de eisen van de verzekeringsmaatschappijen te voldoen. Maar vergeet niet dat een goede periodieke inspectie ook in het belang van uw bedrijf is. Immers, een veilige omgeving is een fijn idee!

flir_thermografie_scope10

Thermografie is een belangrijk onderdeel van een SCOPE 10 inspectie. Hierdoor komen risico's sneller aan het licht.

Wat kost een SCOPE 10 inspectie?

Omdat elk bedrijfspand anders is zijn de kosten voor een inspectie ook nooit hetzelfde. De tarieven voor een inspectie zijn onder andere gebaseerd op het soort bedrijf, de bruto vloeroppervlakte (BVO) en het aantal verdelers (meterkasten, groepenkasten en onderverdelers).

Elk inspectiebedrijf is vrij om zelf prijzen vast te stellen, hierdoor lopen de kosten voor een inspectie nogal uiteen. Bij inspectieland kunt u er echter zeker van zijn dat wij de laagste prijs hanteren!

Klik op de button hieronder om een prijsopgave te ontvangen:

Combinatie inspectie SCOPE 10 & SCOPE 8

Let op! Een SCOPE 10 inspectie is geen vervanger voor een NEN3140 (Scope 8) inspectie!

steunpunt-rie_nen3140

Meer informatie over Risico Inventarisatie en Evaluatie vind u bij het steunpunt RI&E: www.rie.nl

Wat kost een combinatie inspectie?

Ook de kosten voor een combinatie inspectie zijn afhankelijk van het soort pand, de activiteiten, de oppervlakte en het aantal verdelers. 

Maar door inspecties te combineren kan de inspecteur sneller en efficienter werken. Daardoor kunt u via Inspectieland voordeliger beide inspecties uit laten voeren.

Klik op de button hieronder een prijsberekening te starten:

Verschil met NEN 3140

Een SCOPE 10 inspectie richt zich uitsluitend op de brandrisico's van een elektrische installatie. Daarmee worden anderen risico's (zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit) niet altijd direct inzichtelijk gemaakt. 

De beoordeling van een elektrische installatie volgens SCOPE 10 is anders dan volgens de NEN 3140. Over het algemeen is een NEN3140 inspectie veelomvattender en kan dus meer risico's in kaart brengen.

Wettelijk verplicht?

Er is geen wettelijke verplichting om een SCOPE 10 of NEN3140 inspectie periodiek uit te laten voeren. Maar op basis van de Arbowet is elk bedrijf wel verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en up-to-date te houden.

Een NEN3140 inspectie maakt vaak deel uit van deze RI&E. Of uw onderneming verplicht is een RI&E uit te voeren kun u hier checken.

En ook wanneer het niet verplicht is voor uw bedrijf blijft het natuurlijk wel gewoon een fijn idee voor uw klanten, uw medewerkers en uzelf om in een veilige omgeving te verblijven.

SCOPE 10 en NEN3140 combineren mogelijk

Dient u van uw verzekering een SCOPE 10 inspectie uit te laten voeren? Of heeft u voor de RI&E een NEN3140 inspectie nodig? Dan is het raadzaam (en voordeliger!) om beide inspecties gecombineerd te laten uitvoeren.

De inspecteur zal tijdens het bedrijfsbezoek zowel de aandachtspunten van de brandrisico inspectie als de normen uit de NEN 3140 meenemen. 

U krijgt ook 2 inspectierapporten. Maar u betaalt slechts circa 1,3 maal het inspectietarief. Met een combinatie inspectie bent u dus niet alleen voordeliger uit, uw bedrijf is ook helemaal klaar voor de toekomst!

Veelgestelde vragen

Let op! Een SCIOS SCOPE 10 inspectie is geen vervanger voor een NEN3140 inspectie!

Het is niet hetzelfde maar men bedoelt over het algemeen hetzelfde. Dit zit zo:

De NTA 8220 is een nieuwe controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen.

De NTA8220 is in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars (website). De methodiek is vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraken (NTA) en valt onder het beheer van de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut). Meer informatie kunt u terugvinden op de website www.nen.nl

De NTA8220 is geen wettelijke verplichting, maar een verzekeraar kan wel een periodieke inspectie volgens deze methodiek verplicht stellen in de polisvoorwaarden van de brandverzekering. 

De stichting SCIOS hanteert een certificeringsregeling voor inspecteurs en inspectiebedrijven. Vanuit de verzekeraar wordt bijna altijd gesteld dat een NTA8220 inspectie volgens de SCOPE 10 richtlijnen uitgevoerd dient te worden. 

De NTA8220 is geen vervanging van de NEN3140 keuring. Wellicht ten overvloede, maar wij raden altijd aan om een combinatie inspectie uit te laten voeren zodat u aan beide normen voldoet. 

Helaas wel. De inspecteur zal voor sommige onderdelen van de inspectie een gedeelte van de installatie spanningsloos moeten maken. Wij noemen dit "schakelen".

We begrijpen dat de continuiteit van uw bedrijf belangrijk is. Daarom zullen onze inspecteurs goede afspraken met u maken hierover.

Eventueel kunnen zij het gedeelte van de inspectie waarbij geschakeld dient te worden buiten de operationele uren uitvoeren. Geef dit s.v.p. aan tijdens de offerte aanvraag. Wordt er buiten kantooruren geschakeld dan kunnen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Nee, een Scope 10 inspectie is niet wettelijk verplicht. De noodzaak voor een scope 10 keuring komt vaak voort uit de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Die kan, conform de verzekeringsovereenkomst, een periodieke SCIOS Scope 10 inspectie verplicht stellen. 

U bent ook niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten maar de gevolgen van een eventuele brand zijn vaak zo verstrekkend dat men die risico's eigenlijk niet zelf kan dragen. Daarom is het altijd aan te raden een gedegen verzekering af te sluiten en daarmee komt vanuit alle verzekeraars de verplichting om de elektrische installatie periodiek te laten keuren. Uit de statistieken blijkt namelijk dat mankementen in de installaties de meest voorkomende veroorzakers van bedrijfsbranden zijn.

In onze FAQ kunt u nog meer vragen en antwoorden vinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust even contact met ons op. 

Bent u

installatieverantwoordelijke?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief en profiteer van speciale aanbiedingen

Ja, ik wil graag bijblijven op inspectie gebied

U ontvangt onze nieuwsbrief inclusief sterke aanbiedingen circa 2x per jaar.
!
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
inspectieland_logo_web_slogan_trans

Inspectieland en haar partners zorgen voor een veilige omgeving in heel Nederland.

Met gecertificeerde inspecteurs voeren we oa. keuringen conform NEN en SCIOS uit teneinde ongevallen en schades te voorkomen.

logo_NEN
INSPECTIES
CONTACT
Adres
Druivenstraat 33
4816KB Breda
Telefoon
+31 88 1420 400
E-mail
info@inspectieland.nl
Chat
Klik hier
Scroll naar top