Elektrische installaties

NEN3140

Waarom NEN3140 keuringen?

Meer dan arbeidsveiligheid

Keuren volgens de NEN3140 is het keuren van zowel de installatie als de aangesloten elektrische apparaten op arbeidsveiligheid, brandrisico en storingen. Hoewel het voornaamste uitgangspunt de arbeidsveiligheid is mag ook duidelijk zijn dat een periodieke NEN3140 inspectie bij kan dragen aan de bedrijfszekerheid door het vroegtijdig opsoren van fouten en storingen.

En hoewel de NEN3140 niet toereikend is als Scope 10 inspectie zal het brandrisico wel degenlijk meegenomen worden in de keuring van de installatie. Maar in alle gevallen is het aan te raden naast een NEN3140 ook een NTA8220 (Scope 10) inspectie uit te laten voeren.

 

Meer dan een periodieke inspectie

De "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning" (NEN3140+A1:2015) is gericht op elektrische installaties, machines en gereedschappen. Deze norm wordt toegepast binnen de industrie, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen en zelfs op schepen.

Wanneer u deze norm binnen uw bedrijf of organisatie voert dan neemt u de veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties in acht en voldoet u aan uw verplichtingen van de Arbowet. Maar het hanteren van de norm op de juiste manier gaat verder dan een periodieke inspectie. Bij grotere installaties zijn bijvoorbeeld de installatietekeningen en een vastgestelde "Installatieverantwoordelijk" onderdeel van de norm. 

Wilt u zeker zijn dat uw installaties voldoen aan de NEN3140 en daarmee aan de Arbowet? Vraag dan uw inspecteur om advies.

nieuwe_nen3140_elektra

Een veilige omgeving is een fijn idee! Zorg dat uw E-installatie periodiek gekeurd wordt!

Wat kost een NEN3140 inspectie?

Omdat elk bedrijfspand anders is zijn de kosten voor een inspectie ook nooit hetzelfde. De tarieven voor een inspectie zijn onder andere gebaseerd op het soort bedrijf, de bruto vloeroppervlakte (BVO) en het aantal verdelers (meterkasten, groepenkasten en onderverdelers).

Elk inspectiebedrijf is vrij om zelf prijzen vast te stellen, hierdoor lopen de kosten voor een inspectie nogal uiteen. Bij inspectieland kunt u er echter zeker van zijn dat wij de laagste prijs hanteren!

Klik op de button hieronder om een prijsopgave te ontvangen:

Combinatie NEN3140 + SCOPE10 Inspectie

Let op! Een NEN3140 (Scope 8) inspectie is niet voldoende als NTA8220 (Scope 10) keuring!

Meer informatie over SCOPE 10, Stichting SCIOS en NTA8220 vind u op scios.nl en nen.nl


Wat kost een combinatie inspectie?

Ook de kosten voor een combinatie inspectie zijn afhankelijk van het soort pand, de activiteiten, de oppervlakte en het aantal verdelers. 

Maar door inspecties te combineren kan de inspecteur sneller en efficienter werken. Daardoor kunt u via Inspectieland voordeliger beide inspecties uit laten voeren.

Klik op de button hieronder een prijsberekening te starten:

Wettelijk verplicht?

Er is geen wettelijke verplichting om een SCOPE 10 of NEN3140 inspectie periodiek uit te laten voeren. Maar op basis van de Arbowet is elk bedrijf wel verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en up-to-date te houden.

Een NEN3140 inspectie maakt vaak deel uit van deze RI&E. Of uw onderneming verplicht is een RI&E uit te voeren kun u hier checken.

Uw verzekeraar zal in de meeste polisvoorwaarden van u verlangen dat er een periodieke Scope 10 inspectie uitgevoerd wordt. Dit is geen echte wettelijke verplichting maar wordt verplicht vanuit de polisvoorwaarden. Voldoet u niet aan deze eis dan kan de (brandrisico)verzekering opgeschort worden, stopgezet worden of kan een eventuele uitkering bij schade verlaagd worden.

Verschil met SCOPE 10

De beoordeling van een elektrische installatie volgens SCOPE 10 is anders dan volgens de NEN 3140. Over het algemeen is een NEN3140 inspectie veelomvattender en kan dus andere soorten risico's in kaart brengen, bijvoorbeeld een aanraakrisico.

Een SCOPE 10 inspectie richt zich uitsluitend op de brandrisico's van een elektrische installatie. Daarmee worden anderen risico's (zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit) niet altijd direct inzichtelijk gemaakt.

SCOPE 10 en NEN3140 combineren mogelijk

Dient u van uw verzekering een SCOPE 10 inspectie uit te laten voeren? Of heeft u voor de RI&E een NEN3140 inspectie nodig? Dan is het raadzaam (en voordeliger!) om beide inspecties gecombineerd te laten uitvoeren.

De inspecteur zal tijdens het bedrijfsbezoek zowel de aandachtspunten van de brandrisico inspectie als de normen uit de NEN 3140 meenemen. 

U krijgt ook 2 inspectierapporten. Maar u betaalt slechts circa 1,5 maal het inspectietarief. Met een combinatie inspectie bent u dus niet alleen voordeliger uit, uw bedrijf is ook helemaal klaar voor de toekomst!

Veelgestelde vragen

Let op! Een NEN3140 inspectie is geen vervanger voor een SCOPE10 inspectie!

Heel letterlijk genomen is een NEN3140 inspectie niet verplicht. Maar als werkgever dient u wel aan de ARBOWET (link) te voldoen.

Een NEN3140 inspectie is een manier aan te tonen dat u daaraan voldoet en de elektrische veiligheid van uw werknemers in acht neemt.

U bent wel verplicht een RI&E op te stellen voor uw organisatie. De NEN3140 wordt daar bijna altijd bij toegepast. U mag ook zelf een NEN3140 inspectie uitvoeren maar wanneer niet dit vakkundig uitgevoerd en vastgelegd wordt kunt u eventueel alsnog aansprakelijk gesteld worden.

Om zeker te zijn van de veiligheid van uw werknemers en de continuiteit van uw organisatie te waarboren kunt u de NEN3140 keuring het beste door een gecertificeerde inspecteur van Inspectieland uit laten voeren. 

Helaas wel. De inspecteur zal voor sommige onderdelen van de inspectie een gedeelte van de installatie spanningsloos moeten maken. Wij noemen dit "schakelen".

We begrijpen dat de continuiteit van uw bedrijf belangrijk is. Daarom zullen onze inspecteurs goede afspraken met u maken hierover.

Eventueel kunnen zij het gedeelte van de inspectie waarbij geschakeld dient te worden buiten de operationele uren uitvoeren. Geef dit s.v.p. aan tijdens de offerte aanvraag. Wordt er buiten kantooruren geschakeld dan kunnen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Een NEN1010 keuring wordt eenmalig uitgevoerd na de aanleg of ingrijpende verandering van een elektrische installatie. Een NEN1010 inspectie is verplicht vanuit het Bouwbesluit (link). De installateur zal zelf vaak een inspecteur inschakelen om hun uitgevoerde werk te laten inspecteren. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat u erop aandringt dat een onafhankelijk en gecerticifeerde inspecteur deze inspectie uitvoert. Een slager kan immers niet zijn eigen vlees keuren, alhoewel dit in de praktijk nog wel eens voorkomt.

Een NEN3140 keuring is een periodieke inspectie en is vaak nodig om te voldoen aan de Arbowet. Hoe vaak een dergelijke keuring uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van het soort pand en de bedrijfsactiviteiten. Deze interval wordt vastgelegd in de RI&E. Uw onafhankelijke inspecteur kan u hierover adviseren.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (de NEN) stelt zowel de NEN1010 als de NEN3140 op. In de NEN-Shop kunt u de volledige normen bestellen en downloaden.

In onze FAQ kunt u nog meer vragen en antwoorden vinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust even contact met ons op. 

Bent u

installatieverantwoordelijke?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief en profiteer van speciale aanbiedingen

Ja, ik wil graag bijblijven op inspectie gebied

U ontvangt onze nieuwsbrief inclusief sterke aanbiedingen circa 2x per jaar.
!
!
!
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
inspectieland_logo_web_slogan_trans

Inspectieland en haar partners zorgen voor een veilige omgeving in heel Nederland.

Met gecertificeerde inspecteurs voeren we oa. keuringen conform NEN en SCIOS uit teneinde ongevallen en schades te voorkomen.

logo_NEN
INSPECTIES
CONTACT
Adres
Druivenstraat 33
4816KB Breda
Telefoon
+31 88 1420 400
E-mail
info@inspectieland.nl
Chat
Klik hier
Scroll naar top